Hệ thống Jordan Việt Nam cam kết tất cả các sản phẩm chính hãng 100%. Trong quá trình sử dụng, nếu phát hiện sản phẩm không chính hãng, Jordan Việt Nam sẽ hoàn tiền 200% giá trị của sản phẩm trong trường hợp khách hàng có đầy đủ minh chứng cho khẳng định trên.